Monday, December 6, 2010

sinapsis HIKAYAT MERONG MAHAWANGSA (U)

23 Disember 2010 ... HIKAYAT MERONG MAHAWANGSA (U)

Directed by: Yusry Abdul Halim. Cast:Stephen Rahman Hughes, Jing Lu, Deborah Henry, Umie Aida. Synopsis:"Hikayat Merong Mahawangsa" is an action packed film filled with mythical characters that uses computer generated imagery (CGI). The story tells of a warrior and sea captain named Merong Mahawangsa who is of Iskandar Zulkarnain's descendent. Merong Mahawangsa was asked to escort the Prince of Rome to Langkasuka to marry the beautiful Princess of China from the Han Dynasty. Soon, they encounter various difficulties as the Princess of China is kidnapped and Merong Mahawangsa and his group of soldiers are attacked.

Pengarah: Yusry Abdul Halim. Stephen Rahman Hughes, Jing Lu, Henry Deborah, Umie Aida: Cast. Sinopsis: "Hikayat Merong Mahawangsa" adalah suatu tindakan dikemas filem yang penuh dengan watak mitos yang menggunakan citra yang dihasilkan komputer (CGI). Cerita ini mengisahkan seorang kapten askar dan laut bernama Merong Mahawangsa yang adalah dari keturunan Iskandar Zulkarnain. Merong Mahawangsa diminta untuk mengawal Putera Rom untuk Langkasuka untuk berkahwin dengan Puteri yang indah dari China dari Dinasti Han. Tak lama kemudian, mereka menghadapi pelbagai kesulitan sebagai Puteri China diculik dan Merong Mahawangsa dan kumpulannya tentera diserang.

No comments:

sinapsis HIKAYAT MERONG MAHAWANGSA (U)

23 Disember 2010 ... HIKAYAT MERONG MAHAWANGSA (U)

Directed by: Yusry Abdul Halim. Cast:Stephen Rahman Hughes, Jing Lu, Deborah Henry, Umie Aida. Synopsis:"Hikayat Merong Mahawangsa" is an action packed film filled with mythical characters that uses computer generated imagery (CGI). The story tells of a warrior and sea captain named Merong Mahawangsa who is of Iskandar Zulkarnain's descendent. Merong Mahawangsa was asked to escort the Prince of Rome to Langkasuka to marry the beautiful Princess of China from the Han Dynasty. Soon, they encounter various difficulties as the Princess of China is kidnapped and Merong Mahawangsa and his group of soldiers are attacked.

Pengarah: Yusry Abdul Halim. Stephen Rahman Hughes, Jing Lu, Henry Deborah, Umie Aida: Cast. Sinopsis: "Hikayat Merong Mahawangsa" adalah suatu tindakan dikemas filem yang penuh dengan watak mitos yang menggunakan citra yang dihasilkan komputer (CGI). Cerita ini mengisahkan seorang kapten askar dan laut bernama Merong Mahawangsa yang adalah dari keturunan Iskandar Zulkarnain. Merong Mahawangsa diminta untuk mengawal Putera Rom untuk Langkasuka untuk berkahwin dengan Puteri yang indah dari China dari Dinasti Han. Tak lama kemudian, mereka menghadapi pelbagai kesulitan sebagai Puteri China diculik dan Merong Mahawangsa dan kumpulannya tentera diserang.